معنی و ترجمه کلمه accident damage to property به فارسی accident damage to property یعنی چه

accident damage to property


بازرگانى : خسارت اتفاقى وارده بر دارايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها