معنی و ترجمه کلمه accipitrine به فارسی accipitrine یعنی چه

accipitrine


متعلق به مرغان شکارى ،بازمانند،ازجنس باز،شکارى ،رباينده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها