معنی و ترجمه کلمه acclimatable به فارسی acclimatable یعنی چه

acclimatable


خوگرفتنى ،قابل اعتياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها