معنی و ترجمه کلمه acclimation به فارسی acclimation یعنی چه

acclimation


اقليم پذيرى ،اعتياد به اب و هواى جديد،سازش
زيست شناسى : بوم پذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها