معنی و ترجمه کلمه acclivity به فارسی acclivity یعنی چه

acclivity


سربالائى ،سربالايى
عمران : فراز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها