معنی و ترجمه کلمه accommodate به فارسی accommodate یعنی چه

accommodate


تطبيق دادن ،همساز کردن ،جا دادن ،منزل دادن ،وفق دادن با،تطبيق نمودن ،تصفيه کردن ،اصلاح کردن ،اماده کردن(براى)،پول وام دادن(بکسى)
علوم مهندسى : تصفيه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها