معنی و ترجمه کلمه accommodating به فارسی accommodating یعنی چه

accommodating


تطبيق ،موافقت ،جا،منزل ،مناسب ،خوش محضر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها