معنی و ترجمه کلمه accomodating به فارسی accomodating یعنی چه

accomodating


مهربان ،منت گذار،راحت ،موافق ،مناسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها