معنی و ترجمه کلمه accompanying supplies (jf) به فارسی accompanying supplies (jf) یعنی چه

accompanying supplies (jf)


علوم دريايى : تدارکات همراه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها