معنی و ترجمه کلمه accomplishment quotient (aq) به فارسی accomplishment quotient (aq) یعنی چه

accomplishment quotient (aq)


روانشناسى : بهر پيشرفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها