معنی و ترجمه کلمه accordant به فارسی accordant یعنی چه

accordant


جور،مطابق ،موافق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها