معنی و ترجمه کلمه accordantly به فارسی accordantly یعنی چه

accordantly


بطور موافق يا مطابق ،چنانکه جور باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها