معنی و ترجمه کلمه according as به فارسی according as یعنی چه

according as


همانطورکه ،بذانسان که ،همچنانکه ،بطوريکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها