معنی و ترجمه کلمه according به فارسی according یعنی چه

according


موافق ،مطابق ،بروفق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها