معنی و ترجمه کلمه accountant به فارسی accountant یعنی چه

accountant


ذى حساب ،حسابدار
قانون ـ فقه : حسابدار
بازرگانى : حسابدار
علوم نظامى : حسابدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها