معنی و ترجمه کلمه accredited correspondent به فارسی accredited correspondent یعنی چه

accredited correspondent


علوم نظامى : خبرنگار جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها