معنی و ترجمه کلمه accrued به فارسی accrued یعنی چه

accrued


جمع شده
بازرگانى : متعلقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها