معنی و ترجمه کلمه accumulation of snow به فارسی accumulation of snow یعنی چه

accumulation of snow


عمران : توده برف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها