معنی و ترجمه کلمه accumulation time به فارسی accumulation time یعنی چه

accumulation time


علوم نظامى : زمان تحت تعمير بودن وسيله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها