معنی و ترجمه کلمه accumulation time به فارسی accumulation time یعنی چه

accumulation time


علوم نظامى : زمان تحت تعمير بودن وسيله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها