معنی و ترجمه کلمه accuracy to gage به فارسی accuracy to gage یعنی چه

accuracy to gage


دقت سنجش
علوم مهندسى : دقت اندازه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها