معنی و ترجمه کلمه accuracy به فارسی accuracy یعنی چه

accuracy


دقت و صحت ،درجه دقت ،درستى ،صحت ،دقت
علوم مهندسى : دقت
کامپيوتر : درستى
عمران : صحت
شيمى : صحت
روانشناسى : دقت
زيست شناسى : درستى
بازرگانى : صحت
علوم نظامى : دقت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها