معنی و ترجمه کلمه accurate to gage به فارسی accurate to gage یعنی چه

accurate to gage


علوم مهندسى : دقت در سنجيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها