معنی و ترجمه کلمه accurate به فارسی accurate یعنی چه

accurate


درست ،دقيق ،صحيح
علوم مهندسى : درست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها