معنی و ترجمه کلمه accused به فارسی accused یعنی چه

accused


متهم
قانون ـ فقه : متهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها