معنی و ترجمه کلمه acephalo به فارسی acephalo یعنی چه

acephalo


پيشونديست يونانى بمعنى( بى سر )و(فاقد سر )که با کلمات ديگر ترکيب ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها