معنی و ترجمه کلمه aceratosis به فارسی aceratosis یعنی چه

aceratosis


(طب )نارسى و نابالغى بافت شاخى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها