معنی و ترجمه کلمه acetaldehyde azine به فارسی acetaldehyde azine یعنی چه

acetaldehyde azine


شيمى : استالدهيد ازين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها