معنی و ترجمه کلمه acetate fibers به فارسی acetate fibers یعنی چه

acetate fibers


شيمى : الياف استاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها