معنی و ترجمه کلمه acetifier به فارسی acetifier یعنی چه

acetifier


ترش کننده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها