معنی و ترجمه کلمه acetone number به فارسی acetone number یعنی چه

acetone number


شيمى : عدد استونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها