معنی و ترجمه کلمه acetylizing agent به فارسی acetylizing agent یعنی چه

acetylizing agent


شيمى : عامل استيل دار کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها