معنی و ترجمه کلمه acey deucy به فارسی acey deucy یعنی چه

acey deucy


ورزش : کوتاهتر کردن رکاب راست از رکاب چپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها