معنی و ترجمه کلمه achievement need به فارسی achievement need یعنی چه

achievement need


روانشناسى : نياز پيشرفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها