معنی و ترجمه کلمه achiever به فارسی achiever یعنی چه

achiever


انجام دهنده ،از پيش برنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها