معنی و ترجمه کلمه achromatic indicator به فارسی achromatic indicator یعنی چه

achromatic indicator


شيمى : شناساگر اکروماتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها