معنی و ترجمه کلمه achromatin به فارسی achromatin یعنی چه

achromatin


ماده ء رنگ ناپذير هسته ء ياخته
شيمى : اکروماتين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها