معنی و ترجمه کلمه achromatin به فارسی achromatin یعنی چه

achromatin


ماده ء رنگ ناپذير هسته ء ياخته
شيمى : اکروماتين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها