معنی و ترجمه کلمه achromatism به فارسی achromatism یعنی چه

achromatism


بى رنگى ،رنگ ناپذيرى
روانشناسى : رنگ کورى کامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها