معنی و ترجمه کلمه achropsia به فارسی achropsia یعنی چه

achropsia


(طب )کورى رنگ ،رنگ کورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها