معنی و ترجمه کلمه acid alizarin black به فارسی acid alizarin black یعنی چه

acid alizarin black


شيمى : سياه اليزارين اسيدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها