معنی و ترجمه کلمه acid catalysis به فارسی acid catalysis یعنی چه

acid catalysis


شيمى : کاتاليزور در محيط اسيدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها