معنی و ترجمه کلمه acid proof wire به فارسی acid proof wire یعنی چه

acid proof wire


الکترونيک : سيم ضد اسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها