معنی و ترجمه کلمه acid sludge به فارسی acid sludge یعنی چه

acid sludge


شيمى : لجن شستشوى با اسيد

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها