معنی و ترجمه کلمه acid-base indicator به فارسی acid-base indicator یعنی چه

acid-base indicator


شيمى : شناساگر اسيد - باز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها