معنی و ترجمه کلمه acid-base pair به فارسی acid-base pair یعنی چه

acid-base pair


شيمى : زوج اسيد - باز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها