معنی و ترجمه کلمه acid-base reactions به فارسی acid-base reactions یعنی چه

acid-base reactions


شيمى : واکنشهاى اسيد - باز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها