معنی و ترجمه کلمه acid-restoring plant به فارسی acid-restoring plant یعنی چه

acid-restoring plant


شيمى : کارگاه بازيابى اسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها