معنی و ترجمه کلمه acid-soluble به فارسی acid-soluble یعنی چه

acid-soluble


علوم مهندسى : محلول در اسيد
شيمى : انحلال پذير در اسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها