معنی و ترجمه کلمه acidic group به فارسی acidic group یعنی چه

acidic group


گروه اسيد
شيمى : گروه اسيدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها