معنی و ترجمه کلمه acidification به فارسی acidification یعنی چه

acidification


اسيد سازى ،ترشى ،اسيد شدگى ،تحميض
شيمى : اسيدى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها