معنی و ترجمه کلمه acidolysis به فارسی acidolysis یعنی چه

acidolysis


شيمى : اسيد کافت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها